Zarządzanie problemowe

Zarządzanie problemowe - na jego podstawie:

 • dokonujemy audytu zagrożeń mogących wywołać sytuacje kryzysowe, których konsekwencją jest niszczenie wizerunku urzędu i urzędników
 • budujemy zespoły zadaniowe - kryzysowe
 • pomagamy w zdefiniowaniu i opracowaniu scenariuszy potencjalnych sytuacji kryzysowych
 • przygotowujemy strategie komunikacyjne z otoczeniem
 • wprowadzamy politykę informacyjną w urzędzie
 • przygotowujemy wskazane osoby do wystąpień medialnych i współpracy z mediami
 • opracowujemy strategie współpracy jednostek podległych urzędowi w razie wystąpienia kryzysu
 • uczymy, jak minimalizować działania, które mogą wywołać sytuacje kryzysowe - wprowadzamy monitoring działań
 • ćwiczymy postępowanie zespołów na wypadek wystąpienia realnych sytuacji kryzysowych.

Zobacz także:

Podczas zadania przeprowadzamy symulacje sytuacji kryzysowych, z którymi najczęściej spotykamy się w praktyce, przykłady:

 • zagubienie przedszkolaków podczas wycieczki
 • zamknięcie przedszkola/szkoły decyzją Sanepidu
 • molestowanie uczennic/uczniów przez nauczyciela
 • niestosowne zachowania nauczycieli w szkole
 • niestosowne zachowania uczniów w szkole, na wycieczce
 • wypadek/śmierć ucznia z winy nauczyciele na terenie szkoły
 • wypadek szkolnego autobusu
 • słabe wyniki egzaminów w szkołach i przedstawienie w mediach tego faktu (uwzględniając nazwę szkoły i gminy)
 • nieodpowiednie zachowania pracowników w domach pomocy społecznej/osobom starszym
 • nieodpowiednie zachowania pracowników w domach dziecka
 • błędy urzędników, które zostały nagłośnione w mediach
 • przedłużające się realizacje inwestycji i problemy z wykonawcami
 • problemy w inwestorami, które mają wpływ na wizerunek urzędu
 • problemy z inwestycjami na terenie gminy: wiatraki, hodowle norek, lisów, etc.
 • pomówienia o nepotyzm, kumoterstwo w urzędzie i jednostkach podległych

Współpraca