Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych

Uwaga: ze względu na specyfikę sytuacji kryzysowych oferujemy oprócz konsultacji bezpośrednich konsultacje pośrednie w postaci webinarium i on-line.

Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych - przykłady działań:

 • Ochrona wizerunku w momencie pojawienie się sytuacji kryzysowej
 • Rozwiązywanie sytuacji kryzysowej
 • Współpraca z mediami/reprezentowanie urzędu w mediach
 • Budowa zarządzania problemowego
 • Naprawa wizerunku
 • Pomoc prawna w momencie pojawienia się sytuacji kryzowej i ataków na wizerunek
 • Ochrona wizerunku przed black magic (kampanią oszczerstw i pomówień)

Zobacz także:

Przykłady, z którymi w praktyce zawodowej spotykamy się:

 • zagubienie przedszkolaków podczas wycieczki
 • zamknięcie przedszkola/szkoły decyzją Sanepidu
 • molestowanie uczennic/uczniów przez nauczyciela
 • niestosowne zachowania nauczycieli w szkole
 • niestosowne zachowania uczniów w szkole, na wycieczce
 • wypadek/śmierć ucznia z winy nauczyciele na terenie szkoły
 • wypadek szkolnego autobusu
 • słabe wyniki egzaminów w szkołach i przedstawienie w mediach tego faktu (uwzględniając nazwę szkoły i gminy)
 • nieodpowiednie zachowania pracowników w domach pomocy społecznej/osobom starszym
 • nieodpowiednie zachowania pracowników w domach dziecka
 • błędy urzędników, które zostały nagłośnione w mediach
 • przedłużające się realizacje inwestycji i problemy z wykonawcami
 • problemy w inwestorami, które mają wpływ na wizerunek urzędu
 • problemy z inwestycjami na terenie gminy: wiatraki, hodowle norek, lisów, etc.
 • pomówienia o nepotyzm, kumoterstwo w urzędzie i jednostkach podległych

Współpraca