Doświadczenie

Na przestrzeni kilkunastu lat realizowaliśmy projekty związane z:

 • szkoleniami dla urzędników oraz kadry zarządzającej urzędami
 • budową procesów szkoleniowych dla kadry zarządzającej w urzędach - w oparciu o autorski program SDC - Akademii Rozwoju Kompetencji Nowoczesnego Menedżera
 • prowadzeniem szkoleń i warsztatów na Akademii Liderów Samorządowych
 • motywacją i rozwiązywaniem konfliktów w zespołach
 • wprowadzaniem zmian w zarządzaniu urzędem
 • kreowaniem wizerunku kadry zarządzającej urzędem
 • budową strategii rozwoju gminy
 • budową strategii komunikacyjnych
 • projektowaniem i realizacją kampanii informacyjno-promocyjnych
 • public relations urzędów
 • media relations urzędów
 • produkcją materiałów promocyjnych, w tym produkcją filmów i wydawnictw
 • wprowadzaniem zarządzania problemowego w urzędach w związku z niebezpieczeństwem wystąpienia sytuacji kryzysowych
 • rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych urzędów oraz jednostek podległych urzędów (m.in. przedszkoli, szkół, szpitali, domów pomocy społecznej, zakładów komunalnych)
 • ochroną wizerunku urzędów i jednostek podległych

Zaufali nam:

partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy

Współpraca